Wintersnoei 2018 – 2019

Deze winter staan er een hoop werken te gebeuren ter voorbereiding van het komende seizoen – dat alweer langzaam maar zeker dichter aan het komen is. Een van deze werken is de bouw van een speciale serre om plantgoed op te kweken, een zogeheten ‘nursery’. Deze nursery vormt een fundamentele schakel in het teeltproces, zeker omdat ik alle planten zelf zaai. Dit in de eerste plaats om de transportketen van de kwekerij naar het veld uit te schakelen. Vaak zaaien (bio)boeren immers hun plantgoed niet zelf, maar kopen ze het van een grootschalige gespecialiseerde kwekerij, waardoor er regelmatig transport nodig is van deze kwekerij naar het veld waar de plantjes uiteindelijk mogen groot worden. Omdat ik het concept van de korte keten erg hoog in het vaandel draag, doe ik er alles aan om deze keten – van zaadje tot verkoopbaar eindproduct – zo kort mogelijk te houden. Over het bouwen van deze serre zal later nog een aparte post verschijnen.

De eerste grote voorbereidende stap voor de bouw van deze nursery was het snoeien van ons windschut, een grote rij wilgen en populieren, dat eigenlijk wat te hoog geworden was en daardoor heel veel zon wegnam van het stuk grond waarop de serre gebouwd zal worden. De helft van de bomenrij is nu geknot op zo’n 4 meter hoogte. De andere helft zou eigenlijk volgend jaar moeten gebeuren, maar omdat het met pijn in het hart is dat ik zo’n grote bomen zo drastisch snoei, ga ik nog afwachten of het echt nodig is om de rest van de bomen te knotten. De gesnoeide takken zullen versnipperd worden. De houtsnippers zullen worden gebruikt als mulchlaag tussen planten en bomen en komen op die manier ten goede van de bodem.

De geknotte bomen zullen snel terug groeien. Om de 3 à 4 jaar zullen ze opnieuw geknot worden. Op deze manier blijven de bomen betrekkelijk laag en wordt er hout ‘geoogst’ dat kan gebruikt worden als brandhout, om houtsnippers van te maken of bijvoorbeeld ook voor het maken van omheiningen. Omdat deze bomen op de zuidkant staan t.o.v. de boomgaard en de toekomstige nursery, is het beter dat zij wat lager zijn. Maar gelukkig staan er nog genoeg andere hoge bomen op de boerderij, wat uiteraard onontbeerlijk is voor een goede biodiversiteit en levenskwaliteit van mens en dier.

Boomklimmen levert mooie beelden op.